Stručná historie a vznik Berzdorfer See v pár bodech

 • Podzemní těžba hnědého uhlí v místě dnes už bývalé obce Berzdorf začala okolo roku 1835.

 • Roku 1919 zde začali horníci těžit uhlí povrchově.

 • V roce 1927 důl zaplavili, rok po ukončení II. světové války těžbu znovu obnovili, začala intenzivní těžba v třísměnném provozu.

 • 1958 byl rokem zahájení výroby elektřiny v elektrárně Hagenwerder I., která místní uhlí spalovala. Její pozůstatky jsou nedaleko jezera vidět dodnes, ale naštěstí ne na přímý dohled z pláží.

 • Postupně docházelo k rozšiřování a posunování těžby uhlí, s roční produkcí až 7 milionů tun hnědého uhlí, lignitu. Pásové dopravníky byly nahrazeny či posíleny vlaky, krajinu „ukusovala“ obří rypadla rychlostí 50000 tun za den, v povrchovém dole pracovalo okolo 7000 horníků. Kolesové rypadlo Bagger 1452 si můžete dnes prohlédnout v obci Hagenwerder poblíž jezera, jako technickou památku na těžbu.

 • V roce 1988 těžbě uhlí padla další obec Deutsch-Ossig. Pár stavení však u břehu jezera dodnes stojí, je to oblíbené místo pro občerstvení, kulturní akce, výstavy a koncerty, zhruba v polovině cyklo–in-line stezky.

 • Roku 1997 bylo v dole k vytěžení ještě zhruba 60 milionů tun uhlí. Pro pokračování těžby by však bylo nutné odsířit elektrárnu, což by trvalo dalších 10–15 let. To se nejevilo jako ekonomicky udržitelné, díky čemuž po více než 150 letech došlo v prosinci 1997 k zastavení těžby.
Z obce Deutsch Ossig po těžbě uhlí zůstalo jen pár domů.
Z obce Deutsch Ossig po těžbě uhlí zůstalo jen pár domů.

Nástup LMBV

 • Společnost Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) – Lužická a středoněmecká společnost pro správu těžby, jež je plně vlastněna Spolkovou republikou Německo, zastoupenou Spolkovým ministerstvem financí, se zaměřuje na správu a rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí v Lužici a středním Německu okolo Lipska, zajišťuje rovněž rekultivaci rudných dolů v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku, má na starost přeměnu důlních oblastí na rekreační oblasti. Do portfolia správy společnosti patří i oblast Berzdorfer See.
 • Po nutných pracích a odstranění technologie začalo roku 2002 napouštění jezera vodou z řeky Pließnitz.
 • Začátkem roku 2004 bylo dokončené 1km potrubí se dvěma rourami o průměru 1,6 metru a mohlo začít také napouštění vody z Lužické Nisy, s maximálním průtokem 10 m3/s. Napouštění bylo možné pouze při minimálním průtoky vody v řece 13,3 m3/s.
 • 6. 2. 2013 z vedení LMBV oznámili, že dosáhli cíle zaplavení nového jezera Berzdorfer See s nadmořskou výškou 186,2 m n. m.
 • Postupně došlo k vybudování přístavu na jihu se 150metrovým nábřežím, infrastruktury, stezky okolo jezera s informačními tabulemi a vyhlídkami, služeb, parkovišť i hotelu a severně-východních písčito-kamínkových pláží Nordstrand, Nord-Oststrand.
 • Koupací a relaxační místa na východě u Hagenwerderu i jižní pláž Blaue Lagune – Modrá laguna jsou návštěvníkům k dispozici od roku 2010, další vybavenost je teprve ve fázi plánování či realizace.
 • Od roku 2008 můžete také vystoupat na zhruba 20metrovou rozhlednu Neuberzdorfer Höhe u západního břehu jezera.